Suplement

Economia

Una pujada de tipus d’interès té sempre un doble vessant. És una mala notícia per a qui estigui endeutat, ja sigui un particular i la seva família, una empresa o un estat. I una bona notícia per a qui tingui estalvis


Economia

Des d’un punt de vista purament economicista, el foment de la natalitat és un factor decisivament important, perquè el relleu generacional és imprescindible i perquè per produir fa falta mà d’obra


Cinema

‘Lightyear’
D’Angus McLane


Alegria interior

L’essència de la simpatia és la vibració d’una corda produïda per la vibració de la corda que té al seu costat


Cinema

‘Jurassic World: Dominion’
De Colin Trevorrow


Jocs

En els seus inicis el joc constava d’un tauler construït de marbre i en forma de creu que es dividia en quatre zones de diferents colors


Economia

La penosa execució pressupostària de 2021 mostra una imatge similar a la de fa 10 o fins i tot 20 anys, quan el greuge estava gestant un emprenyament col·lectiu