Suplement

Alegria interior

Ens conviden a trobar formes diferents d’abordar situacions que requereixen innovació, mirades més fresques i solucions diferents


Tecnologia

La sentència deixa clar que la sanció podria arribar fins als 20.000 euros o, en el cas d’una empresa, fins a un 4% del seu volum de negoci total anual de l’exercici anterior. En el cas de Còrdova, però, l’agència considera que és un acte negligent i no intencionat però evidentment significatiu perquè l’entitat conserva encara les seves dades personals deu anys després d’haver-ne estat sòcia. Una sanció que busca també ser exemplar.


Cinema

‘Titane’. De Julia Ducournau


Tecnologia

La VanMoof V és una bicicleta elèctrica d’alta velocitat. Arriba a 50 quilòmetres per hora, per sobre dels límits


Economia

Les empreses emergents plantegen innovacions molt diferents les unes de les altres, però amb un objectiu comú: millorar l’experiència del consumidor deixant una empremta positiva en el planeta


Alegria interior

Observar sempre des del mateix punt de vista ens limita els aprenentatges diaris que un necessita per seguir