Suplement

Tecnologia

Una de les curiositats de Movie Màster és que només té espai per guardar 40 pàgines de memòria, i que Roth l’utilitza en un antic ordinador que funciona amb Windows XP, i en el qual no té connexió a internet


Economia

El nou impost tindrà dues fórmules per calcular-se i el pagador podrà optar per la que li resulti més beneficiosa


Alegria interior

Connectar amb la nostra part més inaccessible no és una tasca fàcil, però si això ens ha de permetre alliberar aspectes de la nostra personalitat que ens limiten, condicionen o emmalalteixen sento que val la pena explorar vies que ens ajudin a trobar la intenció positiva que ens mou en una determinada direcció


Tecnologia

Avui dia, qualsevol productor de continguts audiovisuals ha de ser prou espavilat per saber que qualsevol forma de contacte que exhibeixi en les seves creacions serà aprofitada per algú per intentar posar-s’hi en contacte


Cinema

‘Distancia de rescate’
De Claudia Llosa


Tecnologia

Les xarxes socials s’han convertit en una eina essencial, però tenir presència en totesno sempre assegura l’èxit