Suplement

Alimentació

S’han convertit no només en un simple menjar ràpid, sinó en una manera de socialitzar


Economia

El Banc Central Europeu, com la resta de bancs centrals, té l’encàrrec de crear el marc perquè la inflació estigui sota control


Alegria interior

Aprendre a sentir és aprendre a adonar-nos de què és el que realment ens està afectant o preocupant


Cinema

‘Muerte en el Nilo’
de Kenneth Branagh


Cinema

‘Drive My Car’
De Ryusuke Hamaguchi


Salut

Alguns passos senzills per agafar el son