Suplement

Alegria interior

Imagina’t que sents un soroll a l’habitació del costat. Entres i és fosca, no saps què passa. Però la curiositat et fa encendre el llum i veure-ho.