Suplement

Economia

El marc del debat sobre l’habitatge queda establert en les legislacions més generals. Un cop d’ull ràpid a l’estatut d’autonomia català, vigent fins que no es creï una nova legalitat, apunta en l’article 47 que “els poders públics han de facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant la generació d’habitatge públic i habitatge protegit, amb una atenció […]