Suplement

Alegria interior

És important que cadascun dels passos siguem capaços de dur-lo a terme amb tranquil·litat en lloc d’estrès