Suplement

Tecnologia

Paraules com Twitch, streamer, caster o unboxing poden sonar a xinès per bona part de la població, però cal començar-les a tenir en compte. El consum de continguts digitals canvia dia rere dia però ja fa un temps que hi ha una tendència clara. El final de la televisió lineal en futures generacions és cada […]