Suplement

Economia

Una cosa és que caiguin diners europeus del cel i l’altra és que la gestió que se’n fa des dels estats sigui la més eficient