Suplement

Economia

Al contrari que altres valors que cotitzen, rere una criptomoneda no hi ha res més que una llarga inscripció de processos informàtics


Economia

Alguns analistes de la immediatesa (amb poca atenció als esdeveniments passats i escassa capacitat per analitzar el futur) van arribar a qualificar les criptomonedes com l’or 2.0