Suplement

Economia

Si el camí necessari per pal·liar l’engrandiment de la bretxa entre rics i pobres que s’ha pogut detectar en el primer any de la crisi pandèmica és un increment de la protecció social, es fa evident la necessitat que s’incrementin els ingressos de l’Estat per tenir prou recursos per finançar aquesta solució