Suplement

Alegria interior

És interessant observar que, malgrat reconèixer-nos o identificar-nos majoritàriament amb els rols d’alguns déus o deesses, tant homes com dones podem expressar arquetips de diversos déus masculins o de deesses femenines