Suplement

Economia

El clima d’incertesa que plana sobre tota l’activitat econòmica s’estendrà també a la campanya de Nadal. El creixement de l’activitat econòmica és habitual a aquestes altures de calendari i això es tradueix tradicionalment en una de les etapes amb més contractació laboral. Però aquest 2020 també serà diferent. Almenys, així ho revela l’informe anual del […]


Economia

El salari mínim interprofessional es va incrementar a començament d’any un 22% i, de seguida que es va comunicar la mesura es van fer sentir veus contràries que clamaven contra els efectes devastadors que tindria sobre l’economia en general i sobre l’ocupació en particular. Si bé un sol trimestre és un període massa breu per […]