Suplement

Educació

És freqüent no superar les proves a la primera, o en cas que se superin, no obtenir prou nota per guanyar una plaça