Suplement

Alegria interior

Aprendre a sentir és aprendre a adonar-nos de què és el que realment ens està afectant o preocupant