Suplement

Sound and Vision

El 28 d’agost de 2009, una baralla als camerinos abans d’un concert a París va tancar amb un cop de porta la història d’Oasis. Els protagonistes, els de sempre: els germans Gallagher, que havien portat la seva cèlebre rivalitat a un nivell irrespirable. La notícia va ser una sonora bufetada per als fans —començant pels […]