Suplement

Economia

Ha hagut d’arribar una guerra perquè algunes autoritats s’hagin adonat que les formes vigents de càlcul del preu de l’energia eren qüestionables, per no dir abusives


Economia

A hores d’ara, reclamar seny pot semblar naïf, però és el que s’hauria d’imposar perquè el mal no acabi sent irremeiable