Suplement

Reportatge

Un gran nombre de llars estan familiaritzades amb la presència de gats domèstics, però els seus homòlegs salvatges, els gats fers, passen molt més desapercebuts: poques persones poden afirmar haver-ne observat algun individu en llibertat. La seva activitat fonamentalment nocturna i la seva preferència per indrets allunyats de la civilització humana són les principals causes […]