Suplement

Alegria interior

Ser mereixedors de l’amor familiar que ens correspon i saber transmetre bones vibracions és el millor que ens pot arribar