Suplement

Economia

Una pujada de tipus d’interès té sempre un doble vessant. És una mala notícia per a qui estigui endeutat, ja sigui un particular i la seva família, una empresa o un estat. I una bona notícia per a qui tingui estalvis


Economia

Amb la prevenció amb la qual s’han de prendre sempre les reaccions a borsa, els inversors semblen estar avançant un canvi de tendència


Economia

Els sindicats insisteixen en la preservació del poder adquisitiu dels salaris i les organitzacions empresarials en el perill que arribar a aquests increments salarials comportaria per a la continuïtat de milers de negocis


Economia

El Banc Central Europeu, com la resta de bancs centrals, té l’encàrrec de crear el marc perquè la inflació estigui sota control


Economia

Si el camí necessari per pal·liar l’engrandiment de la bretxa entre rics i pobres que s’ha pogut detectar en el primer any de la crisi pandèmica és un increment de la protecció social, es fa evident la necessitat que s’incrementin els ingressos de l’Estat per tenir prou recursos per finançar aquesta solució


Economia

Amb la sortida de la crisi pandèmica encara pendent, les autoritats monetàries s’enfronten a un gran dilema que marcarà el pas econòmic per als propers anys