Suplement

Alegria interior

Connectar amb la nostra part més inaccessible no és una tasca fàcil, però si això ens ha de permetre alliberar aspectes de la nostra personalitat que ens limiten, condicionen o emmalalteixen sento que val la pena explorar vies que ens ajudin a trobar la intenció positiva que ens mou en una determinada direcció