Suplement

Alegria interior

Convertir-nos en observadors del nostre llenguatge ens pot sorprendre gratament i si tenim el privilegi de tenir l’acompanyament d’un orientador que ens faci les preguntes adequades ens pot fer el recorregut encara més planer


Alegria interior

De tots els recursos que ens ofereix la PNL per arribar a la nostra part més essencial se m’acut que el mètode creatiu Disney ens pot ser de gran ajuda


Alegria interior

El joc, per a un nen, és una bona forma de preparar-se per afrontar els reptes que li presentarà la vida quan sigui més gran i li permet simular moltes de les situacions professionals i familiars futures


Alegria interior

Connectar amb la nostra part més inaccessible no és una tasca fàcil, però si això ens ha de permetre alliberar aspectes de la nostra personalitat que ens limiten, condicionen o emmalalteixen sento que val la pena explorar vies que ens ajudin a trobar la intenció positiva que ens mou en una determinada direcció