Suplement

Baumes

Una conseqüència habitual de les guerres és l’aparició dels “deixats de guerra”, és a dir, les persones que, un cop acabat el conflicte, no s’adapten de nou a la societat i s’allunyen ells mateixos o se’ls margina per raons diverses. En Boquica (Josep Pujol), en La Pera (Josep Serra), i molts d’altres, en són alguns […]