Suplement

Alegria interior

I si estimar fos un estat intern de profunda acceptació, obertura, connexió, comprensió i compassió?