Suplement

Gastronomia

Si haguéssim d’englobar de manera generalitzada les cerveses, podríem classificar-les en dos grans grups: les Lagers i les Ale