Suplement

Música

Les cançons són veritables poemes, la majoria dels quals parlen de noies que havia conegut en un moment o altre de la seva vida