Suplement

L'entrevista

Entrevista a Mateu Turró, catedràtic de Transport a l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC