Suplement

Alegria interior

La bondat ens converteix en persones més felices, és bona per al cor, frena i alenteix l’envelliment, millora les nostres relacions i és contagiosa.


Alegria interior

Una de les coses més perjudicials per a la nostra pau o salut mental té a veure amb la tendència habitual a la multitasca. Quan la ment tracta de fer diverses coses al mateix temps, no en fa cap gaire bé. Aquest és un fet empíric confirmat per nombrosos experiments i estudis. El podem comprovar […]


Alegria interior

Fa uns dies, un bon amic em va passar un article que es va publicar en un diari d’àmbit estatal i de molta tirada. Aquest article començava dient: “Pensar en positiu ni apuja el sou ni treu càrrega de treball: per què el mindfulness corporatiu està arruïnant la cultura laboral…” “El problema és en tu […]


Alegria interior

Amb la pràctica de mindfulness ens adonem que la interpretació dels fets té un paper fonamental en la determinació de l’estat d’ànim. Entendre això resulta de molta utilitat en la vida de molts de nosaltres per superar dificultats en la vida quotidiana. Aquest vincle entre interpretacions o pensaments sobre el que passa és un punt […]


Alegria interior

Els científics han intentat cada vegada més comprendre com funciona l’atenció plena i s’han presentat un seguit de propostes basades en l’evidència sobre com funciona l’atenció plena i aquestes continuen actualitzant-se a mesura que sorgeixen nous coneixements d’investigació.Tenint en compte una varietat de teories basades en evidència, a continuació es descriuen breument 10 mecanismes d’acció […]


Alegria interior

Prestar atenció, i a què parem atenció, és important. Anem a considerar com prestem atenció, la qualitat, fins i tot l’actitud darrere de la nostra atenció. La paraula atenció té dos significats: d’una banda, vol dir enfocar, centrar la ment en alguna cosa, i de l’altra, vol dir tenir cura. Anem a explorar aquesta dimensió […]