Suplement

Tecnologia

Queda per veure si els consumidors acceptaran aquest tipus de format més enllà de la màquina de Nintendo (l’Steam Deck de Valve encara no ha trepitjat el mercat), i si realment l’adoptaran com a ordinador de treball a més de com a màquina de joc