Suplement

Economia

El canvi es produeix també en un context de fort creixement de les compres electròniques


Economia

Continuaran sent un problema mentre no hi hagi un sistema econòmic amb capacitat de generar llocs de treball i que aquests siguin prou productius com per merèixer remuneracions més elevades