Suplement

Alegria interior

Convertir-nos en observadors del nostre llenguatge ens pot sorprendre gratament i si tenim el privilegi de tenir l’acompanyament d’un orientador que ens faci les preguntes adequades ens pot fer el recorregut encara més planer