Suplement

Cinema

Documental de Pedro Ballesteros que es passeja pel món perquè admirem o coneguem l’obra de Jaume Plensa deduint que tot artista té detractors i que a mesura que entra a la maduresa les seves escultures esdevenen més assequibles i amables. De les seves paraules d’artista no de la paraula deduïm la seva forta personalitat i […]