Suplement

Economia

Un increment de les cotitzacions del 0,6% ha de servir per reactivar el fons de reserva del sistema, conegut com la guardiola de les pensions, per dotar-la de fons addicionals davant l’increment previsible de la despesa per la jubilació dels boomers (els nascuts en les dècades dels 60 i els 70)


Economia

Continuaran sent un problema mentre no hi hagi un sistema econòmic amb capacitat de generar llocs de treball i que aquests siguin prou productius com per merèixer remuneracions més elevades


Economia

La comissió de seguiment del Pacte de Toledo ha fet, finalment, una vintena de recomanacions com a base a una futura reforma del sistema de pensions. Han estat quatre anys de debat per arribar a unes conclusions que, de fet, configuren una paradoxa: serà una reforma poc reformista. Un cert contrasentit, si es té present […]