Suplement

Baumes

El bandoler Pere Rocaguinarda ha estat bandejat durant molt de temps pels prohoms de la cultura catalana. El pobre Perot ho ha tingut tot d’esquena per passar a la història de Catalunya tal com es mereixia. Sort n’hi ha hagut d’alguns escriptors i historiadors que han permès recordar la vàlua d’aquest personatge en els seus […]