Suplement

Ets i uts

Tenim noms de lloc que, tot i que aparentment ens semblen molt entenedors pel que fa al significat, en realitat tenen un origen ben diferent del que ens podríem pensar. El topònim Bellmunt, per exemple, no fa referència al fet que sigui una ‘muntanya bonica’ –tot i que ho és, sens dubte–, sinó que segurament […]