Suplement

Economia

A hores d’ara, reclamar seny pot semblar naïf, però és el que s’hauria d’imposar perquè el mal no acabi sent irremeiable