Suplement

Economia

Els modestos 15 euros d’increment del salari mínim interprofessional (SMI) ha reviscolat els debats encesos sobre la conveniència no només del mateix augment, sinó de l’existència d’un llindar salarial mínim


Economia

Una exigència, gairebé mínima, que s’ha de poder fer a qualsevol sistema econòmic és que els habitants tinguin la possibilitat de viure amb dignitat. Aquesta premissa té múltiples aplicacions i algunes, com l’establiment de salaris mínims, generen controvèrsies. No convencen ni els que pensen que són massa baixos, ni els que preferirien que no n’hi […]


Economia

Per seguir amb una tradició tan implantada com l’anomenada pujada de gener, reapareix el debat sobre el salari mínim interprofessional. Fixar-ne la quantia és una potestat del govern i, vistos els compromisos que s’assumeixen en el pacte de partits que li donen suport, no és gens estrany que s’aventuri que hi haurà un increment. De […]