Suplement

Cinema

El principal mèrit del film de Osgood Perkins és que han posat el nom de la noia al davant del del seu company de conte dels Grimm. L’altre és la intel·ligent adaptació que en fa Perkins, amb format i acolorits molt personals i avançats a l’ensems que atrevits per la televisió, que haurà de recollir […]