Suplement

La nissaga Foix arranca de Torrents de Lladurs, en la més genuïna Catalunya interior: “El meu país és un roc / Que fulla, floreix i grana, / Franc de caça hi tinc cabana / Sense pallera ni soc.” Un Foix, Josep, el pare, va baixar a Manresa i al carrer de Sant Miquel, on ara […]