Suplement

Alegria interior

Quan estic estudiant una disciplina nova per a mi, m’agrada ser agosarada i començar a parlar del que crec que he après. Això em serveix per contrastar la meva opinió amb altres persones i això alhora em permet anar comprenent millor aquesta nova matèria. Aquest estiu he estat llegint llibres d’introducció a la física quàntica […]