Suplement

Economia

Els desajustos del mercat laboral de l’Estat espanyol, ja des d’abans de la reforma laboral però sobretot a partir de després, s’han explicat del dret i del revés. Però hi ha aproximacions metodològiques que mostren amb tota la cruesa l’absurditat d’un sistema precari marcat per la condemna a la rotació a contingents amplíssims de treballadors. […]