Suplement

Alegria interior

Un cel serè és la cosa que s’assembla més a un dia de l’alegria interior?