Suplement

Cinema

Nomes els faltava als traductors saga literària entre els best-sellers i les traduccions fent de “tapadores” (negres amb perdó). I hi ha tapadores de les tapadores. Aquesta pel·lícula reuneix diferents traductors, des de xinesos a hindús, per a una ultrasecreta traducció a la qual al final se li desfermen totes les pàgines. Haurien pogut ser […]