Suplement

Alegria interior

L’essència de la simpatia és la vibració d’una corda produïda per la vibració de la corda que té al seu costat