Suplement

Tecnologia

Els entorns virtuals, cada vegada més utlilitzats


Tecnologia

Es possible analitzar els processos del cervell humà per extreure informació molt sensible sense haver de recórrer a la ‘bruixeria’


Tecnologia

Aquestes són algunes prediccions de Cisco sobre tecnologies emergents que ampliaran encara més les capacitats digitals en els pròxims anys


Tecnologia

Queda per veure si els consumidors acceptaran aquest tipus de format més enllà de la màquina de Nintendo (l’Steam Deck de Valve encara no ha trepitjat el mercat), i si realment l’adoptaran com a ordinador de treball a més de com a màquina de joc


Tecnologia

La ‘start-up’ catalana Reality Telling dedica els seus esforços a evadir de la realitat
i millorar la qualitat de la recuperació dels hospitalitzats


Tecnologia

Les xarxes socials s’han convertit en un dels principals canals de difusió d’informació i contingut que milions d’usuaris consulten cada dia. Un tipus de comunicacions que no sempre reflecteixen la realitat i que afavoreixen la difusió de notícies falses, ‘fake news’, faules o conspiracions