Suplement

Economia

Amb la prevenció amb la qual s’han de prendre sempre les reaccions a borsa, els inversors semblen estar avançant un canvi de tendència