Suplement

Tecnologia

Una de les curiositats de Movie Màster és que només té espai per guardar 40 pàgines de memòria, i que Roth l’utilitza en un antic ordinador que funciona amb Windows XP, i en el qual no té connexió a internet