Suplement

Alegria interior

Potser ja és l’hora d’imitar les virtuts de la naturalesa amb més consciència, per fer la vida una mica més senzilla i eficaç