Suplement

Alegria interior

Tots sabem que agafar un llibre i llegir-lo per segona vegada al cap d’uns anys ens pot sorprendre i al mateix temps oferir-nos una visió ben diferent de la primera lectura. En aquest cas, però, no em refereixo a un llibre convencional sinó a un exemplar de l’Ull màgic, que fa molts anys que volta […]