Suplement

Alegria interior

És indiscutible que ara ens toca viure una etapa certament convulsa, on tot s’accentua més que mai. Els que la viuen amb més intensitat són evidentment els que han patit una pèrdua d’un ésser estimat o els que els ha afectat la salut. També hi ha totes les famílies i empreses que han vist com […]


Alegria interior

Segurament hem sentit la frase del poeta Ramón de Campoamor (1817-1901) “En este mundo traidor, nada es verdad o es mentira, todo es según el color, del cristal con que se mira”. Aquesta frase, en forma de metàfora, ve a dir que a la vida impera inevitablement el subjectivisme, l’arbitrarietat i el relativisme. Quan vaig […]


Alegria interior

La voluntat d’acceptar el que et toca viure i fer-ho de la millor manera possible no regeix de cap mena de normativa establerta sinó del fet de creure en tu mateix per realitzar allò que et demanes a fer. Viktor E. Frankl en el seu gran llibre L’home a la recerca de sentit ens explica: […]


Alegria interior

Tots tenim dies bons i dolents, moments on som els protagonistes i d’altres en què gairebé som invisibles. Podem sentir por davant d’una nova situació o enfrontar-la amb fortalesa. Què fa que puguem ser tan decidits en un entorn i tan vergonyosos en un altre? Ben mirat, si fem una mirada introspectiva i reflexionem una […]


Alegria interior

Tal com indicava en el text de setembre en aquests articles, el marc és l’atenció conscient o l’anomenat mindfulness. Durant aquesta temporada explorarem autors, mestres universals que a través dels seus ensenyaments plasmats en extensa i variada bibliografia ens donen pautes que poden servir-nos per veure amb més claredat el camí dels nostres camins. Deixant […]


Alegria interior

Podríem dir que la creativitat és un estat intern que té a veure amb el joc, la curiositat, la il·lusió, la motivació… La creativitat està relacionada amb l’aprenentatge, amb el provar i observar-ne el resultat, amb dur a terme una activitat de formes diferents.Pràctiques com “el no-judici” afavoreixen que ens atrevim a provar formes noves, […]