Suplement

Alegria interior

El joc, per a un nen, és una bona forma de preparar-se per afrontar els reptes que li presentarà la vida quan sigui més gran i li permet simular moltes de les situacions professionals i familiars futures


Alegria interior

L’ésser humà continua buscant reptes, té una curiositat innata i també una increïble capacitat de construir coses i destruir coses


Alegria interior

Ser mereixedors de l’amor familiar que ens correspon i saber transmetre bones vibracions és el millor que ens pot arribar


Alegria interior

També podem convertir els moments de preparar menjars, adornar les cases i intercanviar obsequis i regals, en actes senzills, creatius i artesans


Alegria interior

L’energia infinita és la mental. I aquí recau el poder que tenim avui i no sabem


Alegria interior

Hi ha alguns passos senzills que pots seguir per ajudar a iniciar i mantenir una pràctica de meditació saludable