Suplement

Alegria interior

A ple estiu la dedicació a les nostres activitats quotidianes té una gran despesa energètica


Alegria interior

Tots sabem que agafar un llibre i llegir-lo per segona vegada al cap d’uns anys ens pot sorprendre i al mateix temps oferir-nos una visió ben diferent de la primera lectura. En aquest cas, però, no em refereixo a un llibre convencional sinó a un exemplar de l’Ull màgic, que fa molts anys que volta […]


Alegria interior

Una de les coses més perjudicials per a la nostra pau o salut mental té a veure amb la tendència habitual a la multitasca. Quan la ment tracta de fer diverses coses al mateix temps, no en fa cap gaire bé. Aquest és un fet empíric confirmat per nombrosos experiments i estudis. El podem comprovar […]


Alegria interior

Sovint tenim creences sobre les emocions. Per exemple, podríem creure que hi ha “emocions positives i emocions negatives”. O podríem creure que “per prendre bones decisions, hem de controlar les nostres emocions”. Això implicaria creure que “podem controlar les nostres emocions”. Aquest tipus de creences segurament fa més complexa la gestió de les nostres emocions. […]


Alegria interior

No és pas la vida més simple del que ens hem volgut fer creure? No és pas que a simple vista sembla més feliç un pastor amb cent ovelles que un gran empresari amb les butxaques ben plenes? Tinc la certesa que deixar tot el que fem, siguin obligacions, objectius, voluntats, compromisos, ens fa por […]


Alegria interior

Si la vegetació depengués del passat viscut, a la primavera no creixeria res ni les llavors germinarien per una nova vida. Simplement perquè en el nostre clima, de normal, pateixen les inclemències del temps, de tenir molta calor i set a passar per l’accés d’aigua i acabar amb un fred rigorós que frena el desenvolupament […]