Suplement

Baumes

La Mare de Déu és un dels éssers mítics i sagrats més populars a Catalunya. La construcció d’una ermita, capella o santuari en muntanyes o altres llocs de difícil accés, gràcies a l’aparició de la Verge i a la troballa d’una imatge de la Mare de Déu, que es mostra generalment asseguda i amb el […]


Baumes

El tema de les encantades i encantats és un dels més interessants de la tradició oral catalana, per bé que avui es pot donar gairebé per desaparegut en la creença popular de Catalunya. Les narracions que encara perviuen sobre les encantades descobreixen un món tan ric que sap greu que s’hagin convertit en els darrers […]


Baumes

Moltes de les coves i baumes del territori català han estat ocupades des de temps antics pels personatges fantàstics que poblen la nostra mitologia, i d’aquests n’hi ha de molts tipus. Alguns són animals fabulosos, com ara el Drac, que cada any té un gran protagonisme en la celebració de la llegenda de Sant Jordi, […]


Baumes

Des de temps antics, hi ha masos que s’han construït a partir d’aixecar parets al voltant d’una bauma, per tal d’aprofitar d’aquesta manera les estructures naturals. Algunes d’aquestes masies es poden considerar també lloc de refugi, perquè sovint les habitaven famílies que vivien aïllades, marginades de la societat. Avui moltes d’aquestes construccions tenen un gran […]


Baumes

La pobresa és una de les raons principals que empenyen la gent a cercar llocs amagats per sobreviure. Sovint s’hi afegeixen altres mals, com ara els defectes físics, les malalties contagioses i les alteracions psíquiques; també hi ha altres causes de rebuig social, com la prostitució, la drogoaddicció, etc. Sempre hi ha hagut persones que […]


Baumes

Una conseqüència habitual de les guerres és l’aparició dels “deixats de guerra”, és a dir, les persones que, un cop acabat el conflicte, no s’adapten de nou a la societat i s’allunyen ells mateixos o se’ls margina per raons diverses. En Boquica (Josep Pujol), en La Pera (Josep Serra), i molts d’altres, en són alguns […]